RAUMAN KIINTEISTÖYHDISTYS RY,  T O I M I N T A S U U N N I T E L M A 2023


NEUVONTA
Annetaan jäsenille neuvoja kiinteistönhoitoon liittyvissä asioissa.
Ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi hankitaan asiantuntijaneuvoja.


KOULUTUSTILAISUUDET
Järjestetään jäsenistölle koulutus- ja tiedotustilaisuuksia kulloinkin ajankohtaisista
aiheista. Tarjoamme myös webinaarimuotoista koulutusta tarpeen/tilanteen
mukaan.


JÄSENILLAT
Järjestetään ajankohtaisista alaan liittyvistä aiheista kiinteistöiltoja jäsenille.
Pyritään ensisijaisesti käyttämään esitelmöitsijöinä liiton asiantuntijoita. Lisäksi
voidaan muiden kiinteistöalan sidosryhmien kanssa yhteistyössä järjestää
jäsentilaisuuksia. Jäseniltojen ja muiden tilaisuuksien järjestämisessä tehdään
yhteistyötä Varsinais-Suomen ja Satakunnan Kiinteistöyhdistysten kanssa.


TIEDOTTAMINEN
Tehdään yhteistyössä Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen kanssa jäsentiedote, joita
ilmestyy noin 1-3 kappaletta vuoden aikana. Julkaistaan yhteistyössä alueen
yhdistysten kanssa neljä kertaa vuodessa Kiinteistölehti Lounais-Suomi -niminen
lehti, mikä tulee vuonna 2023 Kiinteistölehden kanssa samassa jakelussa. Lisäksi
tehdään tarpeen mukaan paikallisia uutiskirjeitä ja mahdollisesti myös tiedotteita ja
ylläpidetään yhdistyksen www-sivuja. Jäsenillä on myös mahdollisuus hyödyntää
liiton laajaa palvelutarjontaa jäsensivujen kautta.


VUODEN HUOLTOMIES
Järjestetään mahdollisesti Vuoden huoltomies-äänestys, jonka voittaja saa
palkinnon. Seurataan mm. koronatilannetta.


PALVELUT
Paikallinen neuvontapalvelu ja Suomen Kiinteistöliiton laki- ja muut
puhelinneuvonnat sekä Suomen Kiinteistölehti sisältyy kaikille jäsenille jäsenmaksuun.


ALUEYHTEISTYÖ
Tehdään alueellista yhteistyötä Lounais-Suomen yhdistysten kesken ja alueella
toimii yhteinen työntekijä, jonka työpanoksen tuottaa Kiinteistöliitto
Varsinais-Suomi alueyhteistyösopimuksen mukaisesti. Työntekijän toimenkuva on
hoitaa Rauman Kiinteistöyhdistyksen ja Kiinteistöliitto Satakunnan
toiminnanjohtajan tehtävät ja muutkin näiden kahden yhdistysten työt. Työntekijän
toimipiste sijaitsee Porissa.


JÄSENHANKINTA
Jäsenhankintaa jatketaan vuoden 2023 aikana toteuttamalla pienempiä
koejäsenhankintakampanjoita, jossa mm. korostetaan jäsenyyden kannattavuutta.
Jäsenhankintaa kohdennetaan erityisesti sellaisille sidosryhmille, joilla on
potentiaalia liittää useampia jäseniä.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.