Taloyhtiöiden edunvalvoja Rauman seudulla

Ote yhdistyksen säännöistä:

Yhdistyksen tarkoituksena on:
- olla Rauman talousalueen asunto-osakeyhtiöiden, asunto-osuuskuntien, kiinteistöyhtiöiden sekä niiden osakkaiden tai jäsenten, asunnon omistajien sekä muiden kiinteistönomistajien yhdyssiteenä ja valvoa sekä a jaa jäsentensä yhteisiä etuja,
- edistää tietojen ja oikean käsityksen leviämistä kiinteistöjä koskevista asioista, laeista ja asetuksista sekä varsinkin niistä kunnallisista määräyksistä, jotka Rauman talousalueella ovat kiinteistöihin nähden voimassa,
- toimia jäsentensä taloudellisten ja yleisten yhteisten etujen hyväksi järjestämällä keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, harjoittamalla koulutus- ja neuvontatoimintaa, tekemällä viranomaisille anomuksia, valituksia ja ehdotuksia sekä muutenkin samantapaisin tavoin kannattamalla yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviä pyrintöjä,
- toimia jäsentensä työnantajapoliittisena työmarkkinajärjestönä edistämällä ja valvomalla jäsentensä yhteisiä ammatillisia etuja, pyrkimällä työriitojen sovinnolliseen sevittämiseen sekä hyvien suhteiden saavuttamiseen kiinteistötyönantajien ja -työntekijöiden välkillä, valvomalla alalla kulloinkin voimassa olevien työehtosopimusten, lakien ja asetusten noudattamista jäsenten kiinteistöissä ja jäsenyhtiöissä sekä vaikuttamalla alan yleisen työtaidon kohottamiseksi.

Viime vuosina yhdistys on työskennellyt aktiivisesti sähkösopimuksen parissa ja jäsenille on neuvoteltu sopimus kiinteistösähköstä. Ennen nykyisen sopimuskauden päättymistä yhdistys aloittaa jatkoneuvottelut hyvissä ajoin ja varmistaa edullisen ja vaivattoman sähkönsaannin jäsenkiinteistöille myös jatkossa.

Kiinteistöyhdistys on Kiinteistöliiton jäsen

Suomen Kiinteistöliiton muodostavat 23 kiinteistöyhdistystä, joissa on jäseninä yli 30 000 kiinteistöä. Jäsenkiinteistöissä asuu noin kaksi miljoonaa suomalaista. Vuonna 1907 perustettu Kiinteistöliitto on voimakas kiinteistöalan valtakunnallinen edunvalvoja.

Liiton lakimiehet sekä talouden ja tekniikan asiantuntijat antavat jäsenille maksutonta puhelinneuvontaa. Usein pelkkä soitto riittää selvittämään asiat.

Kiinteistöliitto tuottaa käyttöösi tutkittua tietoa kiinteistönpidosta, säästömahdollisuuksista, vuokratasosta ja alan kehityksestä.

Niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti tarvitaan voimakasta kiinteistöalan etujärjestöä. Liittymällä kiinteistöyhdistyksen jäseneksi olet mukana vaikuttamassa kiinteistöalan tulevaisuuteen.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.