AVI muutti tulkintaansa – kokoontumisrajoitukset eivät enää koske taloyhtiöitä

AVI muutti tulkintaansa – kokoontumisrajoitukset eivät enää koske taloyhtiöitä

Julkaistu: 19.03.2021

Aluehallintoviraston uuden tulkinnan mukaan kokoontumisrajoitukset eivät enää koske asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksia. Aluehallintovirasto on linjannut, että yhtiökokouksiin ja muihin vastaaviin sääntömääräisiin tai lakimääräisiin kokouksiin, joihin lähtökohtaisesti voivat osallistua vain yhteisön jäsenet sekä kutsuttuina eräät muut, ei enää sovelleta yleisötilaisuuksia koskevia kokoontumisrajoituksia. Epidemiatilanne huomioon ottaen on joka tapauksessa suositeltavaa kokoontua fyysisesti kokouspaikalle vain siltä osin kuin se on välttämätöntä.

Aluehallintoviraston aiempi näkemys yleisötilaisuuden käsitteen soveltumisesta myös yhtiökokouksiin perustui oikeusministeriön viimekeväiseen tulkintaan asiasta. Tulkintamuutoksen taustalla on eduskunnan oikeusasiamiehen antama ratkaisu, jossa käsitellään kokoontumislain ja tartuntatautilain käsitteitä ”yleinen kokous” ja ”yleisötilaisuus”. Kokoukset, joihin osallistuminen on rajattu edellä kerrotulla tavalla, eivät oikeusasiamiehen ratkaisun mukaan ole yleisölle avoimia yleisötilaisuuksia. Lue lisää AVI:n tiedotteesta 15.3.2021 tästä.

Yhtiökokouksessa noudatettava määräyksiä terveysturvallisuudesta

Vaikka kokoontumisrajoitukset eivät enää koske taloyhtiöiden yhtiökokouksia, on kokouksen järjestäjän huolehdittava tilaisuuden terveysturvallisuudesta tartuntatautilain määräysten mukaisesti.

  • Yhtiökokousta järjestettäessä taloyhtiön on siten huolehdittava, että kokoukseen osallistujilla on oltava mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • osallistujille on annettava riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet
  • osallistujien paikat on sijoitettava turvavälejä noudattaen riittävän etäälle.

Lisäksi tilojen ja pintojen puhdistamista on tehostettava. Tarkempaa tietoa terveysturvallisuudesta löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeesta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

On huomattava, että aluehallintovirastojen alueellisesti antamista tartuntatautilain mukaisista ns. turvavälipäätöksistä seuraa käytännössä, että yhtiökokous on järjestettävä osallistujamäärään nähden riittävän suuressa tilassa. Esimerkiksi Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien alueella tällä hetkellä (6.3.-5.4.2021) voimassa olevan turvavälipäätöksen mukaan yhtiökokouksen järjestäjän on varmistettava, että osallistujien välillä toteutuu vähintään kahden metrin turvaväli sisätilassa, jossa oleskelee samanaikaisesti yli 10 henkilöä. Lisäksi turvavälipäätös edellyttää, että on laadittu kirjallinen suunnitelma näiden velvoitteiden toteuttamisesta.

- Epidemiatilanne huomioon ottaen on joka tapauksessa suositeltavaa kokoontua fyysisesti kokouspaikalle vain siltä osin kuin se on välttämätöntä. Yhtiökokousten järjestämisessä tulisikin hyödyntää etäyhteyksiä mahdollisimman laajasti. Pelkästään etäkokouksena asunto-osakeyhtiön yhtiökokousta ei kuitenkaan voida järjestää, vaan aina on järjestettävä myös fyysinen kokouspaikka, muistuttaa Kiinteistöliitto Satakunnan ja Rauman Kiinteistöyhdistyksen toiminnanjohtaja Mari Häyhtiö.

Taloyhtiöille tulossa lisäaikaa yhtiökokousten pitämiseen

Hyvä uutinen taloyhtiöille on myös se, että taloyhtiöt ovat viimekeväiseen tapaan saamassa lisäaikaa mm. varsinaisten yhtiökokoustensa pitämiseen. Oikeusministeriö valmistelee ehdotusta siitä, että varsinaiset yhtiökokoukset voidaan pitää tänäkin vuonna syyskuun loppuun mennessä. Useimmissa taloyhtiöissä varsinainen yhtiökokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä.

Mikäli taloyhtiön on mahdollista järjestää yhtiökokous turvallisesti esimerkiksi erilaisia etäosallistumisen tapoja hyödyntäen, on yhtiökokouksen järjestäminen normaalissa aikataulussa suositeltavaa, vaikka mahdollista lisäaikaa olisikin luvassa. Näin yhtiöissä saadaan tarpeelliset päätökset tehtyä, eivätkä esimerkiksi korjaushankkeet turhaan viivästy.

Lisätietoja:

www.kiinteistoliitto.fi/korona

Toiminnanjohtaja Mari Häyhtiö 040 586 7123

Kiinteistöliiton lakineuvonta (09) 1667 6300

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.