Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uhkaa johtaa massiivisiin pakkokorjauksiin

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uhkaa johtaa massiivisiin pakkokorjauksiin

Julkaistu: 08.03.2023

Rakennusten energiatehokkuutta koskevaa direktiiviesitystä tulee korjata niin, että siinä huomioidaan kustannustehokkuus. Kiinteistöliitto on yhdessä MaRa:n, RAKLin, Kaupan Liiton, Kuntaliiton ja Suomen Omakotiliiton kanssa vedonnut suomalaisiin europarlamentaarikkoihin, jotta rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) uudistamista koskevaa esitystä muutettaisiin parlamentin käsittelyssä. Fit for 55-tavoitteisiin pyrkimisessä tulee huomioida kustannustehokkaat keinot. Hallittu ja yhteiskunnan hyväksynnän saama siirtymä ilmastoneutraaliin Eurooppaan vaatii investoinneilta kustannustehokkuutta, sillä rahaa ja tekijöitä on rajallisesti. Kustannustehokkuudella myös varmistetaan rakennuskannan päästöjen vähentäminen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

EPBD:n toteutuminen Euroopan parlamentin vastuuvaliokunnan ITREn esittämässä muodossa olisi erittäin kallis, toteuttamisaikataulultaan epärealistinen ja vaikuttavuudeltaan heikko.

Suomen rakennuskanta on pohjoisten sääolojen takia jo nyt energiatehokkuudeltaan Euroopan parhaimmistoa. Asuinrakennusten osalta korjaukset vaikuttaisivat suoraan yli kahteen miljoonaan henkilöön Suomessa. Erityisesti harvaan asutussa, kaupungistuvassa, lähtötasoltaan energiatehokkaan rakennuskannan sekä keskitettyihin energiajärjestelmiin nojaavassa Suomessa vaikutukset nykyisen esityksen kirjauksilla tulisivat erittäin kalliiksi. Energiatehokkuuden parantaminen on järkevää toteuttaa muun korjaustoiminnan yhteydessä.

Direktiiviesityksen hyväksyttävyyden, vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden osalta keskeiset ongelmat ovat seuraavat:

  • Kireät energiatehokkuusvaatimukset suuntautuvat myös rakennuksiin, joilla ei ole käyttöarvoa ja joiden korjauskustannuksiin ei ole tälläkään hetkellä saatavilla rahoitusta.
  • Suomalaisen energiajärjestelmän erityispiirteitä (keskitetyt energiajärjestelmät) ja nopeaa vähäpäästöistymistä ei ole otettu huomioon.
  • Energiatehokkuutta parannetaan käytännössä aina osana muuta peruskorjausta, jos rakennukselle on käyttöä tulevaisuudessa. EPBD-esitys on ristiriidassa tätä hyvää käytäntöä vastaan.
  • Latauspisteitä rakennetaan jo markkinaehtoisesti todellisen tarpeen mukaan. EPBD-esitys vaatii ylimitoitetusti rakentamaan ei-asuinrakennusten parkkipaikoille peruslatauspisteitä, mikä aiheuttaa kohtuuttomia investointi- ja ylläpitokustannuksia rakennusten omistajille.
  • EPBD-esitys tulee ylikuumentamaan rakentamismarkkinat mittavilla velvoitteilla ja mahdottomilla aikatauluilla Euroopan laajuisesti. Vaatimusten toteuttaminen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla ei ole mahdollista.

Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton tiedote kiristyvistä energiatehokkuusvaatimuksista

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.