Kiinteistöliitto haluaa torjua kiinteistöveron tuntuvat korotukset

Kiinteistöliitto haluaa torjua kiinteistöveron tuntuvat korotukset

Julkaistu: 02.11.2022

Kiinteistövero uhkaa nousta merkittävästi ensi vuonna. Kiinteistöliitto vaatii, että korotusta kohtuullistetaan, jotta valtion toimin ei vielä entisestään lisätä asumisen ja kiinteistöjen kustannuksia. Kiinteistöliitto on jättänyt asiasta kirjelmän valtiovarainministeri Annika Saarikolle.

Kiinteistöverotusta uhkaava tuntuva korotus liittyy rakennuskustannusten nousuun ja tämän myötä nouseviin rakennusten verotusarvoihin. Rakennusten verotusarvon korotus kohdistuu kaikkiin verovelvollisiin, joilla on verotettavaa rakennusvarallisuutta eli valtaosaan kaikista kiinteistöverovelvollisista.

Viime vuonna rakennusten verotusarvon korotus oli rakennuskustannusindeksin perusteella 4,2 prosenttia. Kuluvan vuoden kesäkuussa lukema oli 9,4 prosenttia. Jos tämä korotus viedään rakennusten verotusarvoihin, rakennusten kiinteistövero nousee ensi vuonna vastaavalla tavalla. Koska kiinteistöverotus kohdistuu myös maapohjaan, kiinteistöveron kokonaismuutos on keskimäärin tuota pienempi.

”Vuosien 2022 ja 2023 korotukset toisivat rakennuksen verotusarvoon vertailuaineistomme mukaan yhteensä noin 14 prosentin kokonaiskorotuksen, ja kokonaisveroon noin 10 prosentin korotuksen”, sanoo Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Kiinteistöliitto seuraa kuntakohtaisia kiinteistökustannuksia, kuten kiinteistöverotusta, Indeksitalo-vertailuaineistonsa avulla. Indeksitalo seuraa 59 kaupungin kiinteistökustannuksia, ja näissä kiinteistövero nousisi keskimäärin 6,5 prosenttia. Eniten kiinteistövero nousisi Mustasaaressa, hieman runsaat 9 prosenttia, ja vähiten Helsingissä, runsaat kaksi prosenttia. Laskelmat on tehty sillä oletuksella, että kuntien kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan.

”Vaikka nyt näyttää siltä, että rakennuskustannusten nousu olisi taittumassa, mitään takeita siitä ei ole. Sen vuoksi on hyvin mahdollista, että myös vuodelle 2024 kiinteistöveron korotus olisi suuri. Tämä tarkoittaisi rakennusten kiinteistöveron nousua kaikkialla Suomessa noin 20 prosenttia kolmen vuoden aikana”, Kero toteaa.

Kiinteistöliitto pitää tällaista korotusnäkymää taloustilanteeseen nähden kohtuuttoman kovana.

”Tämä olisi vastoin nykyisen hallitusohjelman mukaista henkeä, jonka mukaan kiinteistöverouudistuksen vaikutuksesta kenenkään verovelvollisen kiinteistövero ei nousisi kohtuuttomasti”, Kero huomauttaa.

Kiinteistöliitto esittää, että valtiovarainministeriön tulevassa asetuksessa rakennusten kiinteistöveron laskennassa rakennuskustannusten nousuvaikutusta kohtuullistetaan. Kiinteistöliiton mielestä olisi vähintäänkin siirryttävä malliin, jossa vuosittaisia muutoksia tasoitetaan muutaman vuoden kustannusnousun keskiarvon avulla.

Lisätiedot:

Jukka Kero, pääekonomisti

Kiinteistöliitto

puh: 09 1667 6226

Kiinteistöliiton esitys rakennuksen kiinteistöveron verotusarvon määrittämisestä

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.