Pelkästään etäyhteydellä järjestettävät yhtiökokoukset mahdollisiksi – lakimuutos voimaan 11.7.2022

Pelkästään etäyhteydellä järjestettävät yhtiökokoukset mahdollisiksi – lakimuutos voimaan 11.7.2022

Julkaistu: 08.07.2022

Asunto-osakeyhtiölain muutoksella sallitaan pelkästään etäyhteyden välityksellä ilman kokouspaikkaa pidettävät yhtiökokoukset eli etäkokoukset sekä edistetään niin sanottujen hybridikokousten järjestämistä. Hybridikokouksessa yhtiökokoukseen on mahdollista osallistua kokouspaikan lisäksi etäosallistuen.

Yhtiökokousten osalta jatkossa:

 1. Hallitus päättää, missä muodossa yhtiökokous pidetään. Huomioon on otettava kokouksen pitomuotoon vaikuttavat yhtiöjärjestysmääräykset ja laki.

 2. Yhtiön osakehuoneistojen lukumäärä vaikuttaa siihen, onko yhtiöllä lakisääteistä velvoitetta etäyhteyden järjestämiseen:
  • Alle 30 osakehuoneiston yhtiöissä ei ole lakisääteistä velvollisuutta järjestää etäyhteyttä.
  • Vähintään 30 osakehuoneiston yhtiöissä osakasvähemmistölle (vähintään kymmenesosan yhtiön osakekannasta omistaville) on lakimuutoksen jälkeen tämän vaatimuksesta tarjottava mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla, jollei yhtiöjärjestyksessä rajoiteta tai kielletä tällaisen kokouksen järjestämistä. Tällaista osallistumista on vaadittava yhtiön hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimus on esitettävä hallitukselle kokouskohtaisesti.
 1. Yhtiöjärjestyksessä voi olla lakimuutoksen voimaantullessa esimerkiksi etäosallistumista koskevia määräyksiä. Nämä vanhat yhtiöjärjestysmääräykset ovat lähtökohtaisesti sitovia. Yhtiö voi niin halutessaan ottaa yhtiöjärjestykseen myös uusia määräyksiä etäosallistumisesta:
  • Määräys, joka antaa osakkaalle mahdollisuuden osallistua yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla voidaan lisätä yhtiöjärjestykseen tavallisella enemmistöpäätöksellä.
  • Pelkkää etäkokousta koskeva yhtiöjärjestysmääräys voidaan lisätä yhtiöjärjestykseen määräenemmistöpäätöksellä (2/3 tai yhtiöjärjestyksessä määrätty tiukempi määräenemmistö).
  • Etäosallistumiskeinojen ja etäkokouksen käyttämistä rajoittava tai kieltävä määräys voidaan lisätä yhtiöjärjestykseen määräenemmistöpäätöksellä (2/3 tai yhtiöjärjestyksessä määrätty tiukempi määräenemmistö).

Yhtiöjärjestysmuutosten osalta on huomioitava, että yhtiöjärjestyksen laajempi päivittäminen saattaa olla tarpeen. Yhtiöjärjestysmuutokset kannattaa aina jättää niihin erikoistuneen juridisen asiantuntijan laadittavaksi.

 1. Yhtiössä, jonka yhtiöjärjestys mahdollistaa etäkokouksen, osakasvähemmistöllä (vähintään kymmenesosan yhtiön osakekannasta omistavilla) on oikeus vaatia osallistumisoikeutta yhtiökokoukseen myös kokouspaikalla. Tätä osallistumista on vaadittava hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Myös tätä oikeutta on vaadittava hallitukselta kokouskohtaisesti.

 2. Lakimuutos selkiyttää hybridiyhtiökokousten läpivientiä. Vähintään 30 osakehuoneiston yhtiöllä on oikeus edellyttää sitovaa ennakkoilmoittautumista tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla tapahtuvan osallistumisen osalta ilmoittamalla ennakkoilmoittautumisen sitovuudesta kokouskutsussa. Lisäksi yhtiökokouksen puheenjohtajalla on säädettyjen edellytysten täyttyessä oikeus päättää yhtiökokouksen keskeyttämisestä ja jatkamisesta neljän viikon kuluessa. Puheenjohtajan oikeus kokouksen keskeyttämiseen liittyy yhtiön tietoliikenneyhteyden tai yhtiön kokouksen järjestämiseen käyttämän muun teknisen apuvälineen toimintahäiriöihin ja koskee kaiken kokoisia yhtiöitä.  

Lakimuutoksia sovelletaan muutosten voimaantulon jälkeen pidettäviin yhtiökokouksiin, joihin kutsu on toimitettu lakimuutosten mukaisena.  

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.