Pelkästään etäyhteydellä järjestettävät yhtiökokoukset mahdollisiksi – asunto-osakeyhtiölain muutosehdotus annettu eduskunnalle

Pelkästään etäyhteydellä järjestettävät yhtiökokoukset mahdollisiksi – asunto-osakeyhtiölain muutosehdotus annettu eduskunnalle

Julkaistu: 21.04.2022

Hallitus on antanut lakimuutosehdotukset osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta. Asunto-osakeyhtiölain muutosehdotuksella on tarkoitus sallia pelkästään etäyhteyden välityksellä ilman kokouspaikkaa pidettävät yhtiökokoukset eli etäkokoukset sekä edistää niin sanottujen hybridikokousten järjestämistä. Hybridikokouksessa yhtiökokoukseen on mahdollista osallistua kokouspaikan lisäksi etäosallistuen.

Lakimuutosehdotuksen mukaan: 

 1. Hallitus päättää jatkossakin, missä muodossa yhtiökokous pidetään. Huomioon on otettava kokouksen pitomuotoon vaikuttavat yhtiöjärjestysmääräykset.
 1. Yhtiön osakehuoneistojen lukumäärä vaikuttaa siihen, tuoko lakimuutosehdotus yhtiölle velvoitteita etäyhteyden järjestämisen suhteen:
  • Alle 30 osakehuoneiston yhtiöille lakiehdotus ei tuo velvoitteita.
  • Vähintään 30 osakehuoneiston yhtiöissä osakasvähemmistölle (vähintään kymmenesosan yhtiön osakekannasta omistaville) on tämän vaatimuksesta tarjottava mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla, jollei yhtiöjärjestyksessä rajoiteta tai kielletä tällaisen kokouksen järjestämistä. Tällaista osallistumista on vaadittava yhtiön hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 1. Yhtiö voi niin halutessaan ottaa yhtiöjärjestykseen määräyksiä etäosallistumisesta:
  • Määräys, joka antaa osakkaalle mahdollisuuden osallistua yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla voidaan lisätä yhtiöjärjestykseen tavallisella enemmistöpäätöksellä.
  • Pelkkää etäkokousta koskeva yhtiöjärjestysmääräys voidaan lisätä yhtiöjärjestykseen määräenemmistöpäätöksellä (2/3 tai yhtiöjärjestyksessä määrätty tiukempi määräenemmistö).
  • Etäosallistumiskeinojen ja etäkokouksen käyttämistä rajoittava tai kieltävä määräys voidaan lisätä yhtiöjärjestykseen määräenemmistöpäätöksellä (2/3 tai yhtiöjärjestyksessä määrätty tiukempi määräenemmistö).
 1. Yhtiössä, jonka yhtiöjärjestys mahdollistaa etäkokouksen, osakasvähemmistöllä (vähintään kymmenesosan yhtiön osakekannasta omistavilla) on oikeus vaatia osallistumisoikeutta yhtiökokoukseen myös kokouspaikalla. Tätä osallistumista on vaadittava hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 1. Lakimuutosehdotus sisältää myös hybridiyhtiökokousten läpivientiä selkiyttäviä säädösehdotuksia. Ehdotuksen mukaan yhtiöllä on mm. oikeus edellyttää sitovaa ennakkoilmoittautumista tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla tapahtuvan osallistumisen osalta ilmoittamalla ennakkoilmoittautumisen sitovuudesta kokouskutsussa. Lisäksi yhtiökokouksen puheenjohtajalla on ehdotuksen mukaisten edellytysten täyttyessä oikeus keskeyttää yhtiökokous ja jatkaa sitä 10 arkipäivän kuluessa. Keskeytysoikeus liittyisi yhtiön tietoliikenneyhteyden tai yhtiön kokouksen järjestämiseen käyttämän muun teknisen apuvälineen toimintahäiriöihin.  

Lakimuutosehdotukset siirtyvät eduskuntakäsittelyvaiheeseen. Lakimuutosehdotusten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2022.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.