Nuohouksen saatavuus parantunut hieman – keskimääräinen kustannus nousi lähes 10 prosenttia viime vuodesta

Nuohouksen saatavuus parantunut hieman – keskimääräinen kustannus nousi lähes 10 prosenttia viime vuodesta

Julkaistu: 15.12.2020

Suurin osa nuohouspalveluiden käyttäjistä katsoo, että kuluvana vuonna nuohoojan tilaaminen sujui kuten aiemminkin. Tätä mieltä oli 74 prosenttia Kiinteistöliiton taloyhtiöille kohdistaman kyselyn vastaajista. Vastaajista 12 prosenttia katsoo, että tänä vuonna nuohoojan tilaaminen oli aiempaa vaikeampaa. Kuusi prosenttia on sitä mieltä, että nuohoojan tilaaminen on helpottunut.

Vastaajista 66 prosenttia oli sitä mieltä, että myös nuohouspalvelujen saatavuus on pysynyt ennallaan. Saatavuuden parantumisesta raportoi 10 prosenttia ja heikentymisestä kuusi prosenttia vastaajista. Nuohouksen hinta oli noussut 28 prosentissa vastaajien tapauksia.

Nuohousta koskeneet pelastuslain säädökset uudistuivat vuonna 2019, ja heinäkuusta 2019 alkaen kaikilla pelastusalueilla entinen piirinuohousjärjestelmä on poistunut. Uudistusten vaikutusten seurantaa varten sisäministeriöön perustettiin vuosille 2019 - 2020 seurantaryhmä, jonka työskentelyyn myös Kiinteistöliitto osallistuu.

Kiinteistöliiton ja Isännöintiliiton taloyhtiöiden vastuuhenkilöille kohdistama kysely nuohousmarkkinoiden tilanteesta toteutettiin loka-marraskuussa 2020. Kysely saavutti taloyhtiöiden hallituksen jäseniä, mutta myös isännöitsijöitä sekä osakkaita. Vastauksia saatiin kaikkiaan 2226. Vastauksista noin puolet tuli taloyhtiöistä, joilla on nuohottavia tulisijoja ja savuhormeja. Tulosraporteissa vastaajien määrä on siten enimmillään 1104, ja kuluvan vuoden mahdollista nuohousta koskien miltei 500. Kysely oli uusinta syksyltä 2019.

Yli puolet tilasi tutun nuohoojan

Kyselyn vastaajista 52 prosenttia oli asioinut nuohousta tilatessaan tutun nuohoojan kanssa tai tilannut nuohoojan jo edellisen nuohouksen yhteydessä. Hakukoneiden kautta nuohoojan oli löytänyt noin joka kymmenes vastaaja, ja 12 prosenttia postilaatikkoon jätettyjen mainosten kautta.

Kustannusten noususta kertoi miltei 30 prosenttia vastaajista – keskimääräinen kustannus 49 euroa tulisijaa kohden

Kyselyn vastaajista 43 prosenttia kertoi, että nuohouskustannukset ovat pysyneet ennallaan. 19 prosenttia kertoi, että kustannukset ovat nousseet hieman ja yhdeksän prosenttia ilmoitti, että kustannukset ovat nousseet selvästi. Vastaajista kuusi prosenttia ilmoitti, että kustannukset ovat pienentyneet. Kustannusnousua (suhteessa kustannusten laskuun) raportoitiin eniten Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Länsi-Uudellamaalla. Sen sijaan Keski-Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Oulu-Koillismaan alueella sekä Helsingissä kustannusnousua raportoineita oli muita alueita vähemmän.

”Hintojen noususta raportoineiden osuus oli tänä vuonna jonkin verran suurempi kuin vuosi sitten, mikä viittaa siihen, että nuohouskustannusten nousu on ollut hivenen suurempaa tänä vuonna. Kyselyn tulokset antavat kuitenkin myös viitteitä siitä, että aluekohtaisesti muutostrendit ovat tänä vuonna olleet erilaisia”, toteaa Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Nuohouksen mediaanikustannus yhtä tulisijaa kohden oli tänä vuonna 49 euroa, kun vuosi sitten lukema oli 45 euroa. Hieman vajaasta 300 havainnosta 60 prosenttia sijaitsi haarukassa 34 – 55 euroa. Ne, joilla on kiinteistöllä kerralla nuohottavaa enemmän kuin yhdessä huoneistossa, saivat havaintojen mukaan jonkin verran edullisempaa nuohousta yhtä huoneistoa kohden.

Kyselyn vastaajista kolme neljästä edusti taloyhtiömuotoisia rivitaloja, paritaloja ja myös omakotitaloja, ja loput kerrostaloyhtiöitä. Aluekohtaisesti tämä osuus vaihteli kiinteistökannan jakauman mukaisesti. Vastaajien taloyhtiöistä 57 prosentissa nuohous on tapahtunut ennen vuotta 2020 kerran vuodessa. Kyselyn aikana eli 28.10. – 15.11.2020 nuohous oli tänä vuonna toteutettu 43 prosentilla vastaajien yhtiöistä. Vastaajista 17 prosenttia ilmoitti, että nuohous on vielä toteutumassa loppuvuoden 2020 kuluessa.

Nuohousuudistuksen seurantakysely 2020

Muista nämä asiat nuohouksen yhteydessä:

  • Tilaa nuohous ajoissa. Kun lämmityskausi syksyllä alkaa, palvelut voivat ruuhkautua.
  • Selvitä hinta ja hinnoitteluperusteet, kun sovit nuohouksesta.
  • Nuohouksen yhteydessä pyydä nuohoustodistus.
  • Raportoi toteutetusta nuohouksesta taloyhtiölle.

Lisätiedot medialle:

Jukka Kero, pääekonomisti

puh: 09 1667 6226

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.