Runsaat puolet taloyhtiöistä maksaa hallituksen jäsenille palkkion

Runsaat puolet taloyhtiöistä maksaa hallituksen jäsenille palkkion

Julkaistu: 16.05.2018

Suurin osa taloyhtiöistä maksaa hallituksensa jäsenille rahapalkkion näiden tekemästä työstä, selviää Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöilleen tekemästä kyselystä.

Kyselyn perusteella kuusi taloyhtiötä kymmenestä maksaa hallitustyöstä rahallisen korvauksen. 

Kokouskohtainen palkkio on yleisin vaihtoehto. Vastaajien taloyhtiöissä hallituksen puheenjohtaja saa tyypillisesti sadan euron korvauksen jokaisesta kokouksesta. Toiseksi yleisin vaihtoehto, vuosipalkkio, on mediaaniltaan 300 euroa. Uudellamaalla puheenjohtajan kuukausipalkkion mediaani on jonkin verran muuta Suomea korkeampi, vuosipalkkion kohdalla jopa kaksinkertainen.  

Yli puolet vastanneista taloyhtiöistä palkitsee puheenjohtajan lisäksi muita hallituksen jäseniä. Muiden jäsenten mediaanipalkkio on kokousta kohden 60 euroa, ja vuosipalkkiona 150 euroa. Uudellamaalla keskipalkkiot olivat muuta Suomea jonkin verran korkeammat.  

”Taloyhtiöiden hallituspalkkiot ovat erittäin maltillisia ottaen huomioon yhtiöiden kautta kulkevien asioiden suuruuden ja tärkeyden. Hallituksen jäsenillä on tyypillisesti pitkä kokemus ja sitoutuminen asioiden hoitamiseen”, sanoo Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero

Suurin osa tyytyväisiä palkkioiden tasoon 

Suurin osa Kiinteistöliiton kyselyyn vastanneista pitää hallituksen puheenjohtajalle ja muille jäsenille maksettavia palkkioita työmäärään nähden sopivina. Kuitenkin yli kolmasosa vastanneista katsoo, että hallituksen puheenjohtajalle maksettava palkkio on liian pieni. Puheenjohtajana toimivista vastaajista näin ajatteli 40 prosenttia.  

Hallituksen jäsenelle maksettavia korvauksia pitää liian pienenä neljäsosa vastanneista. Rivitaloyhtiöissä kolmannes piti hallituksen jäsenten palkkioita liian pieninä työmäärään nähden. 

”Korvausten suuruuden erilaiset arviot ovat luontevasti ymmärrettävissä. Puheenjohtajien rooli korostuu usein taloyhtiöiden arjessa. Erityisesti tämä pätee rivitaloyhtiöihin, joissa ostopalveluiden osuus on vähäisempi. Hallituksen tehtävien sopiva jakaminen, tehtävien kierrätys ja joustavuus parantaisivat tilannetta yhtiöissä”, Kero toteaa. 

Hallitusammattilaisten käyttö harvinaista 

Vain kolme prosenttia kyselyyn vastanneista Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöiden edustajista kertoo, että heidän taloyhtiössään on vuonna 2017 käytetty ulkopuolista hallitusammattilaista. Hallitusammattilaista käyttäneissä taloyhtiöissä ammattilainen on useimmiten toiminut puheenjohtajana. Lähes kaikki hallitusammattilaista käyttäneiden taloyhtiöiden edustajat olivat tyytyväisiä ulkopuolisen ammattilaisen toimintaan. 

Hallitusammattilaisille maksetuista palkkioista raportoi vain pieni määrä, 58 vastaajaa. Vastausten perusteella hallitusammattilaisen tyypillisin vuosipalkkio oli 900 euroa. Neljännes ilmoitetuista palkkioista oli korkeintaan 350 euroa ja neljännes enemmän kuin 1900 euroa vuodessa.  Suurimmillaan hallitusammattilaiselle oli maksettu vastausten perusteella 18 000 euron palkkio vuoden ajalta.  

Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöiden hallituksille tehtyyn kyselyyn vastasi 3142 hallituksen puheenjohtajaa ja 856 hallituksen jäsentä eri puolilta maata. Muita vastaajia oli 25. Kysely toteutettiin 7. – 19.3.2018 nettikyselynä.

Hallituskysely: hallituspalkkiot ja ammattilaisten käyttö

Lisätiedot: 

Jukka Kero, pääekonomisti 

Kiinteistöliitto 

puh: 09 1667 6226 

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.