Korjausrakentamisbarometri, kevät 2024: Varovaisesti kirkastuvaa korjausrakentamisessa

Korjausrakentamisbarometri, kevät 2024: Varovaisesti kirkastuvaa korjausrakentamisessa

Julkaistu: 07.05.2024

Vaikka taloyhtiöiden korjaushankkeita tukevat tekijät ovat vahvistumassa, korjausrakentamisen supistuminen jatkunee myös vuonna 2024. Kiinteistöliiton kevään Korjausrakentamisbarometrin perusteella miinusmerkki saattaa kuitenkin pienentyä edellisvuodesta. Vilkkainta korjaaminen on barometrin perusteella pk-seudulla, jossa korjaaminen voi hyvinkin nousta vuoden 2023 tasolle.

Heikko talouskehitys ja kustannusten nousu varjostavat taloyhtiöiden hankkeiden toteuttamista edelleen. Pahin taloushaaste näyttäisi olevan kuitenkin hiljalleen hälvenemässä taloyhtiöiden korjausten edeltä, mutta talouden taantuma, ja sen monet seurannaisvaikutukset jarruttavat korjaamista. Vielä on matkaa korjausrakentamisen kasvukäänteeseen.

Korjaushankkeiden hankeputkessa olevien hankkeiden määrä on kehittynyt verrattain vilkkaasti, mikä antaa viitteitä markkinan vahvistumiselle. Hankesuunnittelu-, suunnittelu- ja tarjouspyyntövaiheessa olevia taloyhtiöitä on viime vuosia enemmän. Vastaushetkellä joka neljännellä yhtiöllä oli hanke menossa tai hanke oli juuri päättynyt.

Pienempää miinusta 2024 – sumuista näkymää vuodelle 2025

Barometrin tulosten perusteella taloyhtiöiden korjaukset jäänevät tänä vuonna hieman jälkeen edellisvuodesta. Syksyn barometriin peilattuna taloyhtiöiden arviot korjausrakentamisen määrästä vuonna 2024 ovat säilyneet ennallaan. Barometrissa laskettava vastausvuoden Ilmapuntarin saldolukema nousi edelleen. Lukema oli kuitenkin edelleen lievästi negatiivinen, pl. pääkaupunkiseutu, jonka lukema nousi -1:stä +5:een.

Koko Suomessa 29 prosenttia vastaajista raportoi, että heidän taloyhtiönsä korjausrakentaminen kasvaa kuluvana vuonna. 31 prosenttia ilmoitti, että korjaaminen supistuu heidän yhtiössään viime vuoteen verrattuna.

Vuodelle 2025 vastaajista vain 21 prosenttia odottaa tässä vaiheessa kasvavaa korjaamista, mutta supistumista odottavia oli 28 prosenttia, jolloin saldolukema on -7. Ensi vuoden saldoluvut ovat jokaisella suuralueella miinusmerkkinen.

”Tämän kevään tulevaa vuotta koskevat vastaukset antavat vaikutelman tavanomaistakin epävarmemmasta ja vaikeasta talousnäkymästä taloyhtiöissä. Tilanne voi heijastella myös kuluvan kevään tiukkoja päätöksiä taloyhtiöitten yhtiökokouksissa. Tälle vuodelle on saattanut siirtyä isoja korjaushankkeita, ja hoitovastiketasoja joudutaan suuressa osassa yhtiöitä nyt korottamaan. Samaan aikaan, kun osakkaiden ja asukkaiden taloutta koetellaan useasta suunnasta”, arvioi barometrin tuloksia Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.  

Sähköautojen lataushankkeissa ja muissa sähköjärjestelmien hankkeissa leikkuria 2024

Silmiinpistävin muutos barometrin tuloksissa kahteen edellisvuoteen nähden on taloyhtiöiden sähköautojen lataus- ja muiden sähköjärjestelmiin kohdistuneiden hankkeiden osuuden selvä supistuminen, mikä heijastaa osin julkisten avustusten päättymistä vuodenvaihteessa. Edelleenkin kuitenkin hankkeita on paljon sekä rivitalo- että kerrostalokohteissa, prosentin ollessa tällä kertaa runsaat viisi kaikista vastaajista.

Kerrostaloissa hankkeiden kärkeen nousivat tänä keväänä putkistot, joita ilmoitti runsaat kahdeksan prosenttia vastaajista. Seuraavaksi yleisimpiä hankkeita olivat vesikaton, julkisivujen ja lämmitysjärjestelmään kohdistuneet hankkeet.

Rivitaloissa painottuvat tänäkin vuonna eniten piharakenteiden ja salaojien ja julkisivujen hankkeet, joita molempia merkitsi noin kahdeksan prosenttia kaikista vastaajista rivitaloissa. Vesikaton, ikkunoiden ja ovien sekä sähköauton latausjärjestelmien hankkeita ilmoitti noin kuusi prosenttia vastaajista.

Taloyhtiöt ovat barometrin tulosten perusteella saaneet tarjouksia edelleen hieman aiempaa paremmin. Tilanne kuitenkin vaihtelee hankkeesta ja paikkakunnasta toiseen.

”Barometrin tulokset antavat aavistuksen viime syksyäkin vahvemman arvion siitä, että taloyhtiöiden korjaushankkeisiin on tällä hetkellä saatavissa viime vuosia paremmin tarjouksia, mutta tämä ei koske aina välttämättä jokaista paikkakuntaa joka ikisessä urakkatarpeessa, vaan tarjonnassa voi esiintyä tässäkin markkinatilanteessa rajoitteita”, reflektoi barometrin tulosaineistoa Jukka Kero.

Vesikaton, julkisivujen sekä piha-alueiden hankkeiden määrät kasvussa vuosille 2025–2029, mutta sähköautojen lataushankkeet edelleen kaikkein yleisimpiä

Alkavalla viisivuotiskaudellakin kerrostaloissa sähköautojen latauspisteet ovat selkeästi yleisin hanke, 34 prosentin osuudella kaikista vastaajista. Osuus on pienentynyt 10 prosenttiyksikköä kolmessa vuodessa, mutta edelleen hankkeita on erittäin paljon tulossa. Seuraavaksi yleisimpiä hankkeita kerrostaloissa ovat vesikaton ja julkisivujen hankkeet, joita oli noin joka viidennellä yhtiöllä.

Rivitaloyhtiöissäkin sähköautojen latauspaikat ovat edelleen kärjessä, 34 prosentin osuudella kaikista vastaajista. Ikkunoiden ja ulko-ovien sekä piharakenteiden hankkeita ilmoitti noin joka neljäs vastaajista. Julkisivuja ja vesikattoa sekä putkistoja koskevat korjaukset olivat seuraavaksi yleisimpiä hankkeita vuosien 2025–2029 aikaikkunassa.

Lainatarjouksia saatu viime vuotta enemmän

Taloyhtiöt ovat saaneet korjauslainoja pankeista tulosten perusteella viime syksyä ja kevättä paremmin. Korkeintaan yhden lainatarjouksen saaneiden osuus oli nyt 34 prosenttia, kun vuosi sitten keväällä lukema oli 36 prosenttia. Vastaajista kaksi prosenttia ei ollut saanut ainuttakaan rahoitustarjousta.

Lainarahoituksen saamisen arvioidaan kuitenkin edelleen jonkin verran heikentyneen viimeisen puolen vuoden aikana. Mutta suurin osa vastaajista, 76 prosenttia, arvioi silti lainansaannin pysyneen ennallaan. Rahoituksen ehtojen kehityksessä on sen sijaan havaittavissa heikentymisodotusten loiventumista. Tällä kertaa vastaajista 36 prosenttia odottaa heikentyviä lainaehtoja, kun vielä syksyllä lukema oli 62 prosenttia. Parantuvia lainaehtoja odottaa jo 14 prosenttia vastaajista, kun lukema syksyllä oli vain kolme prosenttia.

Arvioita aurinkopaneelien, latausinfran sekä kuituyhteyksien määristä kerättiin

Barometrin vastaajilta kysyttiin tällä kertaa myös taloyhtiöiden sähköautojen latausjärjestelmien, aurinkopaneelien sekä kuituyhteyksien olemassaolosta. Tällä tavalla saatiin entistä tarkempi käsitys näiden järjestelmien tilanteessa taloyhtiöissä, kaikkialla Suomessa. Korjausrakentamisbarometrin tulosten yhteydessä raportoidaan yleiset tulokset.

Kyselyn vastaajien kerrostaloyhtiöissä on tällä hetkellä 24 prosentissa sähköautojen latauspisteitä. Rivitaloyhtiöissä (rivitalo, erillistalot, paritalot) tämä osuus on 30 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla latauspisteitä on selvästi muuta maata yleisemmin. Kaikkein yleisimpiä latauspisteet ovat uusimmissa taloyhtiöissä.

Aurinkopaneeleita on kyselyn vastaajien yhtiöissä kerrostaloissa noin kolmessa ja rivitaloissa kahdessa prosentissa yhtiöitä. Pääkaupunkiseudulla esiintymistiheys on miltei kaksinkertainen muuhun Suomeen verrattuna.

Valokuituyhteyksiä ilmoitti kerrostaloissa olevan miltei kaksi kolmesta vastaajista, mutta rivitaloyhtiöissä niitä oli vain runsaalla kolmanneksella vastaajista. Vähiten näitä yhteyksiä oli 1970-, 1980- ja 1990-luvun taloyhtiöissä. Pääkaupunkiseudulla kuituyhteydet olivat muuta maata yleisempiä.

Korjausrakentamisbarometri, kevät 2024 pdf-aineisto

Lisätietoja medialle:


Pääekonomisti Jukka Kero, jukka.kero@kiinteistoliitto.fi, (09) 1667 6226


Kiinteistöliiton Korjausrakentamisbarometri, kevät 2024

Suomen Kiinteistöliiton ja Suomen Kiinteistölehden Korjausrakentamisbarometrissa on vuodesta 2009 selvitetty asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamisen ja hyvän kiinteistönpitotavan toteutumista. Keväällä 2024 Korjausrakentamisbarometri tavoitti 3884 vastaajaa, joita jokaista Kiinteistöliitto lämpimästi kiittää!

Vastaajista 3680 oli asunto-osakeyhtiöiden hallituksen edustajia, 200 isännöitsijää tai muita taloyhtiöiden edustajia. Kysely toteutettiin nettikyselynä 25.3. – 9.4.2024. Kyselyssä raportoidut ns. saldoluvut saadaan vähentämällä supistuvaa kehitystä ennakoivien osuus kasvavaa kehitystä ennakoivien osuudesta.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.